منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 75663
بازديدکنندگان امروز: 1620
کل بازديدکنندگان: 3782499
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگزاري صفحه: 1.3104 ثانيه
  • انتصاب آقای دکتر مظفری معاون درمان دانشگاه بعنوان نماینده وزیر بهداشت در کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی  و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم
  • آخرین آئین نامه های کلیه موسسات پزشکی و پیراپزشکی فرمهای تقاضای موافقت اصولی و بهره برداری در این سایت قابل دسترسی و دانلود می باشد 
  • اعلام  تعرفه خدمات مراکز خصوصی و دولتی 
  • برنامه ملاقات عمومی معاون درمان دانشگاه جناب آقای دکتر مظفری دوشنبه هر هفته ساعت ۱۳ الی ۱۵
  • کسانیکه تمایل به خدمت داوطلبانه در مناسبت های مذهبی و ملی دارند می توانند در سایت خادمین افتخاری سلامت ثبت نام نمایند

جلسه بررسی روند اجرایی شدن نظام ارجاع سرپایی سطح ۲ و۳ در معاونت درمان مورخه ۹۵/۲/

جلسه بررسی روند اجرایی شدن نظام ارجاع سرپایی سطح ۲ و۳ در معاونت درمان مورخه ۹۵/۲/۵ این جلسه با حضور نماینده محترم معاونت درمان وزارتخانه جناب آ قای دکتر طباطبایی و(نمایندگان شرکت دانش پارسیان ونمایندگان معاونت بهداشت و دفتر آمار وفناوری اطلاعات وزارت متبوع ونمایند ه سازمان بیمه سلامت ) ومعاونت محترم درماندانشگاه قم جنا ب آقای دکتر مظفری و(مدیر محترم درمان وسوپروایزر و مدیر کلینیک ویژه ومسئول سامانه سیب و مسئو ل اداره نرم افزار و رئیس اداره سخت افزارومسئول روابط عمومی معاونت درمان)ساعت ۸/۳۰صبح شروع وبا صحبتهای معاونت درمان قم رسمیت یافت وپیرو آن جناب آقای دکتر طباطبایی در مورد مبانی قانونی مرتبط با دستور العمل استقرار نظام ارجاع توضیح دادند ومفاد دستور العمل اجرایی مربوطه نیز جهت حضار ارائه شد سامانه سیب نیز توسط آ قای مهندس بای جهت روشن شدن مراحل اجراء در سامانه از ارجاع بهورز تا تنظیم پسخوراند ارائه گردید.بعداز نقد وبررسی موارد عنوان شده اعضاء گروه از مرکز بهداشتی –درمانی الزهراء واقع در شهر قنوات وکلینیک ویژه تخصصی وفوق تخصصی ظفر بازدید نمودند.

... مشاهده اخبار بیشتر
... مشاهده اخبار بیشتر