• 1399/08/24 - 10:54
  • 370
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
برگزاری هشتمین جلسه کمیته درمان درسال 99

برگزاری هشتمین جلسه کمیته درمان درسال

کمیته درمان با حضور دکتر پرهام برگزار شد در این جلسه آخرین وضعیت مراکز درمانی دانشگاهی و غیر دانشگاهی طبق دستورالعمل چک لیست های وعاونت درمان وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت

کمیته درمان با حضور دکتر پرهام برگزار شد
در این جلسه آخرین وضعیت مراکز درمانی دانشگاهی و غیر دانشگاهی طبق دستورالعمل چک لیست های وعاونت درمان وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت

  • گروه خبری : اخبار معاونت درمان
  • کد خبر : 37654