منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 13421
بازديدکنندگان امروز: 667
کل بازديدکنندگان: 5384829
بازديدکنندگان آنلاين: 6
زمان بارگزاري صفحه: 1.0608 ثانيه
تعرفه بخش خصوصی سال 1391

سقف تعرفه های  خدمات تشخیصی درمانی  در بخش خصوصی استان قم در سال 1391

الف)ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار:

1) ویزیت پزشکان عمومی                               نود هزار                                 (90000)  ریال

2) ویزیت پزشکان متخصص                            یکصد و پنجاه هزار                    (150000) ریال

3) ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشک         یکصد و نود هزار                      (190000) ریال

4) ویزیت فوق تخصص روانپزشکی                    دویست و ده هزار                      (210000) ریال

5) phD پروانه دار                                     نود هزار                                    (90000)  ریال

6) کارشناس ارشد پروانه دار                           هشتاد هزار                              (80000)   ریال

7) کارشناس پروانه دار                                 شصت  هزار                              (60000)   ریال

تبصره: 1-پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت متبوع تایید و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره:2-کارشناسان ارشد و phD پروانه دار در صورتی می تواننداز تعرفه های کارشناسی ارشد و phD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد و phD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره: 3-متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه،برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص حداقل بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود.

تبصره:4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی،مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ب) سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی:

1)  ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت،مشاوره و دیالیز 16200 ريال(شانزده هزار و دویست ریال)

2) ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات 11600 ریال (یازده هزار و ششصد ریال)

3) ضریب تعرفه بیهوشی، 150000 ریال (صد و پنجاه هزار ریال)

4)  ضریب تعرفه جراحی 350000 ریال (سیصد و پنجاه هزار ریال)

5)  ضریب تعرفه دندانپزشکی 5300 ریال (پنج هزار و سیصد ریال)

6) ضریب تعرفه فیزیوتراپی 4800 ریال  (چهار و هشتصد ریال )

ج) سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 91، 21% به تعرفه های مصوب سال 90 اضافه گردد.

د) به سر جمع تعرفه های خدمات پرتو پزشکی بخش خصوصی برای سال1391، 25%به تعرفه های مصوب سال 1390 به شرح ذیل اضافه خواهد شد مشروط بر اینکه:

 

1-    رشد تعرفه های سونوگرافی 20%،رادیولوژی 40%،سی تی اسکن 8% و  MRI5% نسبت به سال گذشته باشد.

تبصره:  تعرفه سی تی اسکن اسپیرال به میزان 20% افزایش نسبت به conventional  

2-    تعرفه خدمات رادیوتراپی 80%  تعرفه  بخش خصوصی مصوبه هیت محترم  وزیران در سالجاری

3-    تعرفه خدمات اسکن ایزوتوپ 90% تعرفه  بخش خصوصی مصوبه هیت محترم  وزیران در سالجاری

ر)  سقف تعرفه های هزینه اقامت(هتلینگ) بیمارستان خصوصی استان 65% تعرفه  بخش خصوصی مصوبه هیت محترم  وزیران در سالجاری به شرح ذیل می باشد:

 

درجه ارزشیابی بیمارستان

یک تختی

دو تختی

سه تختی

و بیشتر

نوزاد سالم

نوزاد بیمار

سطح دوم

تخت بیمار

سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخش

POST CCU

تخت بخش

CCU

 

تخت بخش

ICU

جنرال

Ped ICU

NICU

RICU

تخت

BICU

یک

1696500

1319500

942500

659750

942500

2827500

942500

1696500

2167750

3393000

3770000

دو

1357200

1055600

754000

527800

754000

2262000

754000

1357200

1734200

2714400

3016000

سه

1017900

791700

565500

395850

565500

1696500

565500

1017900

1300650

2035800

2262000

چهار

678600

527800

377000

263900

377000

1131000

377000

678600

867100

1357200

1508000

3- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال1391 به شرح ذیل تعیین می شود:

الف)معادل90%تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب)معادل70%تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی

تبصره سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال1391در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می گردد مطابق نسخه(02)و دستوالعمل ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد.

 

 

   دانلود : khososi 1391 qom.pdf           حجم فایل 124 KB