منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 11819
بازديدکنندگان امروز: 882
کل بازديدکنندگان: 5382341
بازديدکنندگان آنلاين: 5
زمان بارگزاري صفحه: 0.9360 ثانيه
تعرفه بخش خصوصی استان قم

 

سقف خدمات تشخیصی ،درمانی بخش خصوصی استان قم در سال 1392 که به تائید استاندار محترم رسیده است.

 

الف)ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه­دار:

1) ویزیت پزشکان عمومی                             یکصدوبیست هزار                     (120000) ریال

2) ویزیت پزشکان متخصص                           دویست هزار                           (200000) ریال

3) ویزیت پزشکان فلوشیب                            دویست و بیست هزار                 (220000) ريال

4) ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشک       دویست و پنجاه هزار                  (250000) ریال

5) ویزیت فوق تخصص روانپزشکی                   دویست و هشتاد هزار                (280000) ریال

6) phD پروانه دار                                      یکصد و بیست هزار                    (120000) ریال

7) کارشناس ارشد پروانه دار                           یکصد و پنج هزار                      (105000) ریال

8) کارشناس پروانه دار                                  نود هزار                                 (90000) ریال

 

تبصره1- پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می­توانند از تعرفه­ های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت متبوع تایید و در پروانه مطب درج شده باشد.

 

تبصره2- کارشناسان ارشد و phD پروانه­دار در صورتی می­توانند از تعرفه­ های کارشناسی ارشد و phD استفاده نمایند
که کارشناسی ارشد و
phD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص حداقل بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می­شود.

 

تبصره4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می­باشند.

 

ب) سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی:

1)  ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز 18200 ريال(هجده هزار و دویست ریال)

2) ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات 13000 ریال (سیزده هزار ریال)

3) ضریب تعرفه بیهوشی، 200000 ریال (دویست هزار ریال)

4)  ضریب تعرفه جراحی 380000 ریال (سیصد و هشتاد هزار ریال)

5)  ضریب تعرفه دندانپزشکی 7000 ریال (هفت هزار ریال)

6) ضریب تعرفه فیزیوتراپی 6700 ریال  (شش هزار و هفتصد ریال )

 

ج) به سرجمع تعرفه­ های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 9213، 33% به تعرفه­های مصوب سال 9113 اضافه گردد.

 

د) به سر جمع تعرفه­ های خدمات پرتو پزشکی بخش خصوصی برای سال1392، 35%به تعرفه های مصوب سال 1391
به شرح ذیل اضافه خواهد شد مشروط بر اینکه:

 

رشد تعرفه­ های سونوگرافی 25%،رادیولوژی 50%، اسکن ایزوتوپ 40%، رادیوتراپی 35% ، سی­تی­اسکن 25% و  MRI15% نسبت به سال گذشته باشد.

تبصره: تعرفه سی­تی­ اسکن اسپیرال به میزان 25% افزایش نسبت به  conventional

 

ه) سقف تعرفه­های هزینه اقامت(هتلینگ) بیمارستان خصوصی استان 65% تعرفه بخش خصوصی مصوبه هیات محترم  وزیران در سال1392 می­باشد.

 

سه تختی  و بیشتر  درجه یک

 1413750 ریال

تخت بخش  CCU درجه یک

3251625 ریال

تخت بخش ICU جنرال Ped ICU NICU، RICU درجه یک

5089500  ریال

 

 


و) سهم سازمان­های بیمه­ گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال1392 به شرح ذیل تعیین می­شود:

الف) معادل90% تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب)معادل70% تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی

تبصره سهم سازمان­های بیمه­ گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال 92 در مناطقی که برنامه
پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می­گردد مطابق نسخه (02) و دستوالعمل ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می­باشد.

ز) تعرفه خدمات حرفه­ای داروسازان در بخش خصوصی:

1- تعرفه ارایه خدمات دارویی برای داروساز در ساعات روز: معادل دوازده هزار و پانصد (12500)ريال

1-    تعرفه ارایه خدمات دارویی برای داروساز در ساعات شب و ايام تعطيل: معادل پانزده هزار (15000)ريال

2-    تعرفه ارایه خدمات دارویی در نسخ كمتر از پانزده هزار (15000) ريال: معادل شش هزار (6000)ريال

4- تعرفه ارایه خدمات جهت داروهاي بدون نسخه (OTC): معادل پانزده درصد (15%) بهای نسخه تا سقف
شش هزار (6000) ريال

5- تعرفه ساخت داروهای ترکیبی: معادل ده درصد بهای مواد مصرفی تا سقف یازده هزار (11000) ریال

 

 

 

 

   دانلود : خصوصی قم 92           حجم فایل 218 KB
   دانلود : تعرفه 92 خصوصی           حجم فایل 88 KB