منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 14550
بازديدکنندگان امروز: 252
کل بازديدکنندگان: 5299056
بازديدکنندگان آنلاين: 12
زمان بارگزاري صفحه: 0.8892 ثانيه
ماده3- شرایط و وظایف مسئول فنی
ماده3- شرایط و وظایف مسئول فنی
3-1مسئول فنی بایستی متخصص روانپزشکی بوده و صلاحیت علمی و عملی وی در زمینه درمان اعتیاد در کمیسیون مذکور در بند2-1مورد تایید قرار گیرد. موسس در صورت داشتن شرایط لازم مسئول فنی می تواند به عنوان مسؤول فنی مرکز نیز معرفی گردد.
3-2 مسؤول فنی باید دارای پروانه مطب مجاز و معتبر در همان شهر و محل مورد تقاضا باشد.
3-3 سرپرستی کلیه امور فنی خدمات پزشکی مرکز و مسئولیت رعایت موازین حقوقی و قانونی
3-4 نظارت بر انتخاب و به کار گیری نیروی انسانی واجد شرایط و صلاحیت بر اساس ضوابط مورد قبول وزارت متبوع برای بخش های مختلف مرکز و نظارت بر عملکرد آنان
3-5 رسیدگی به شکایات فنی بیماران و پاسخ گویی به آنها و مراجع ذیربط در این خصوص
3-6 نظارت بر حفظ شئون پزشکی و آیین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعمل های مربوطه
3-7 جلوگیری از انجام خدمات پزشکی غیر مجاز و خارج از وظایف مرکز
3-8 مسئول فنی مرکز موظف است هر شش ماه یک بار آمار فعالیت مرکز را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه ارائه نماید.
3-9 نظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه های درمانی طبق ضوابط مربوطه
3-10 کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، درمانی، ساختمانی، تجهیزاتی، دارویی و ایمنی مرکز
3-11 نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب وزارت متبوع و ارایه صورت حساب به بیمار
3-12 همکاری با بازرسین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان بهزیستی و ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز آنان
3-13 اجرای ضوابط قانونی در پذیرش بیماران اورژانسی
3-14 مسئول فنی موظف است بیماریهای واگیر دار را بر طبق دستوالعمل های موجود به واحد های ذیربط گزارش نماید.