منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 9955
بازديدکنندگان امروز: 681
کل بازديدکنندگان: 5384843
بازديدکنندگان آنلاين: 7
زمان بارگزاري صفحه: 0.9672 ثانيه
ماده 7- مقررات عمومی
ماده 7- مقررات عمومی
7-1 صورت اسامی کلیه پرسنل درمانی شاغل در مرکز و ساعات کار در رشته تخصص آنان باید در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعین نصب گردد.

7-2 مرکز موظف است جهت کلیه بیماران پرونده پزشکی تشکیل و کلیه سوابق و خدمات ارائه شده به آنان را در آن درج نماید.بدیهی است ثبت سوابق بهداشتی ، پیگیری بیماریهای عفونی مسری شایع در معتادین و اعلام اجباری موارد خاص(هپاتیت و ایدز و...) به معاونت بهداشتی الزامی می باشد.

7-3 وجود دفتر پذیرش و ثبت مشخصات کلیه مراجعین با ذکر خدمات انجام شده در مرکز الزامی است.

7-4 نصب کلیه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در دید مراجعین الزامی است.

7-5 هر گونه اعمال خلاف شئون پزشکی و ضوابط اخلاقی و انسانی در مرکز تخلف محسوب و برابر مقررات قابل پیگیری است.

7-6 ترک مرکز توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادر فنی در ساعات مقرر، تعطیل غیر موجه بدون اطلاع به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه تخلف محسوب و با متخلفین برابر مقررات قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رفتار خواهد شد.

7-7 نظارت بر کلیه خدمات مرکز تخصصی درمان اعتیاد به عهده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و در صورت لزوم با وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی است.سازمان بهزیستی نیز گزارش نظارت خود را برای اقدامات بعدی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه ارایه می کند.

7-8 به استناد ماده 5 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی مرکز حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیمار یا مراجعین بوده و یا به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر خلاف شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد ندارد و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سر نسخه و یا دادن وعده های فریبنده جرم و با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد.

7-9 تغییر محل و نام مرکز باید با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و موافقت وزارت متبوع باشد و در این صورت پروانه جدید به نام و برای محل جدید صادر خواهد شد.

7-10 بیماری که به مرکز مراجعه می کند و یا ارجاع گردیده حق دارد پزشک مورد نظر خود را انتخاب و به واحد پذیرش اعلام دارد.

7-11 تابلو باید ساده و حداکثر دو برابر تابلو پزشکان، بدون ذکر نام پزشکان شاغل در مرکز باشد.

7-12 ساعات کار مرکز باید بر روی سر نسخه و تابلوی مرکز قید شده باشد.

7-13 مرکز مجاز است فقط داروهای اورژانس را در حد نیاز نگه داری نماید لیکن در صورت تمایل مجاز است با معرفی مسؤول فنی واجد شرایط و طی مراحل قانونی آن، اقدام به تاسیس داروخانه نماید.