منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 9785
بازديدکنندگان امروز: 883
کل بازديدکنندگان: 5382342
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 1.3103 ثانيه
ماده 9- ضوابط مربوط به تخلفات
ماده 9- ضوابط مربوط به تخلفات
چنانچه مسئولین مرکز اعم ازمؤسس، مسئول فنی و... از ضوابط تعیین شده در این آیین نامه و یا دستورالعمل های ابلاغی توسط وزارت متبوع تخطی نمایند به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

الف: تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی درمان مربوطه
ب: اخطار کتبی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه
ج: لغو موقت پروانه تاسیس و تعطیلی مرکز به مدت یک تا سه ماه به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی ماده 20
د: لغو موقت پروانه تاسیس و تعطیلی مرکز به مدت سه ماه تا یک سال به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی ماده 20
ه‍: لغو دایم پروانه تاسیس و تعطیلی مرکز به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه پس از تایید معاونت درمان وزارت متبوع و تصویب کمیسیون قانونی ماده 20

تبصره- دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان و بازرسان مربوطه باید موارد تخلف را منطبق با ضوابط قانونی ، آیین نامه و دستورالعمل های ذیربط به طور مشخص در صورت جلسات و مکاتبات مربوطه قید نمایند.