ساختار معاونت
منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 14207
بازديدکنندگان امروز: 116
کل بازديدکنندگان: 5816408
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.8581 ثانيه
مراکز درمانی خیریه (بیمارستان و درمانگاه)
آیین نامه مراکز درمانی خیریه (بیمارستان و درمانگاه)
در اجرای تبصره 2 ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 (مصوب سال 1367) برای درمانگاه ها و بیمارستان های موضوع ماده 1 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 به صورت خیریه درخواست تاسیس ارایه می گردد، رعایت ضوابط و مقررات ذیل ضروری می باشد.

ماده 1- اسامی هیات مؤسس که یک یا چند نفر پزشک جز ترکیب آنها باشند.
تبصره- تقاضای تاسیس با امضای مشترک هیات مؤسس

ماده 2- ارایه اساس نامه مصوب که به تصویب مراجع ذی صلاح رسیده باشد.
ماده 3- تنظیم و امضای تعهد نامه رسمی مبنی بر رعایت شرایط خاص در اداره و بهره برداری مؤسسه
ماده 4- ارائه اسناد و مدارک مالی قابل قبول جهت احداث و اداره مرکز

ماده 5- مؤسسات موضوع این آیین نامه از نظر مالی باید بنحوی اداره شوند که در هر زمان به صورت غیر انتفاعی تلقی گردند.
تبصره 1- قبوض مورد استفاده در این گونه مراکز باید با نشانه (آرم ) و مشخصات مؤسسه خیریه مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 2- مؤسسه دارای دفاتر، روزانه، ماهانه وسالانه بوده و امور مالی در آنها درج و کلیه اسناد مربوطه در امور مالی مؤسسه متمرکز و نگهداری گردد.

ماده 6- درمانگاه هاو بیمارستان های خیریه از نظر ضوابط فنی و تخلفات مشمول آیین نامه درمانگاه ها و بیمارستان ها خواهند بود.
ماده 7- کلیه درخواست های تاسیس این گونه مراکز از طریق دانشگاه ها اخذ و به اداره کل صدور پروانه ها ارسال می گردد.
ماده 8- بررسی نهایی مدارک توسط اداره کل صدور پروانه های وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی انجام میگیرد.

ماده 9 - تقاضاهای کامل شده به ترتیب نوبت در کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی(موضوع ماده 20 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی) مطرح و بر اساس رای کمیسیون اقدام بعدی به عمل خواهد آمد. تبصره -درصورت تصویب کمیسیون مزبور حسی مورد مجوز و یا پروانه های مربوطه جهت احداث یا بهره برداری و یا تاسیس صادر خواهد شد.

ماده 10 - مجوز بهره برداری، و یا پروانه تاسیس پس از معرفی مسؤول فنی و تایید صلاحیت وی توسط کمیسیون قانونی صادر می شود.
ماده 11- بیماران بی بضاعت به طور رایگان در اینگونه مؤسسات تحت مداوا و درمان قرار خواهند گرفت.
تبصره- در مواردی که مراجعه کنندگان توان پرداخت حق العلاج را داشته باشند حداکثر تا میزان تعرفه مصوب برای مرکز درمانی، میتوانند حق العلاج دریافت نمایند.

ماده12- مسئولین مراکز موضوع این آیین نامه موظفند اسناد و مدارک مالی را در هر زمان جهت بررسی در اختیار کارشناسان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و یا وزارت بهداشت،درمان و آموزش قرار دهند.

ماده13- علاوه بر تخلفاتی که بر طبق آیین نامه درمانگاه ها و بیمارستان ها موجب اخطار و لغو موقت یا دایم پروانه های درمانگاه ها و بیمارستان ها است چنانچه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهد که امور مالی و نحوه عملکرد مؤسسات خیریه برخلاف تعهدات مربوطه بوده و موسسه را از صورت غیرانتفاعی خارج نموده باشد موضوع در کمیسیون قانونی مربوطه مطرح و پروانه تاسیس حسب مورد به طور موقت یا دایم لغو خواهد شد.