ساختار معاونت
منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 8694
بازديدکنندگان امروز: 809
کل بازديدکنندگان: 5808427
بازديدکنندگان آنلاين: 6
زمان بارگزاري صفحه: 0.9048 ثانيه
شرح وظایف
شرح وظایف
ماده 6- بمنظور گسترش فرهنگ خیریه و ساماندهی و تقویت و تسریع در امور مؤسسات خیریه و استفاده از تجارب و کمکهای افراد خیر و نیکوکار وایجاد تشکیلات مناسب غیر دولتی در این امور دفاتر خدمات خیریه بهداشتی درمانی در استانها و سازمان مرکزی خیریه بهداشتی درمانی کشور در تهران که مطابق اصول قانونی مربوطه خواهد بود تشکیل و امور ذیل توسط هر یک از واحدهای مذکور انجام خواهد شد.

الف) دفاتر خدمات خیریه بهداشتی درمانی استان ها که شامل هیئت اجرایی و یک دبیر بوده و وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت
1- هدایت و جذب مشارکت های مردمی در راستای نیازهای بهداشتی درمانی استان منطبق بر طرح های مصوب وزارت بهداشت و در قالب شبکه جامع بهداشتی درمانی کشور
2- تعیین اولویت ها در ارتباط با نیازهای یاد شده
3- تایید اولیه صلاحیت متقاضیان تاسیس مراکز بهداشتی درمانی و گزارش آن به سازمان مرکزی
4- نظارت مستمر بر عملکرد موسسات بهداشتی درمانی خیریه در زمینه های اداری مالی و فنی و گزارش آن به سازمان مرکزی بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.
5- مساعدت و همکاری لازم با افراد خیر در جهت اخذ مجوزهای قانونی
6- طراحی و پیگیری مکانیسم های تشویقی و تسهیلاتی در جهت کاهش هزینه های بالاسری اعم از مالیات، عوارض، انرژی،بیمه و . . .
7- سازماندهی ارتباطات با داخل و خارج از کشور در زمینه های علمی ،پژوهشی،آموزشی،خدماتی و مالی درجهت گسترش کمی وکیفی فرهنگ خیریه

تبصره 1- در هر استان یک دفتر خدمات خیریه بهداشتی درمانی قابل تشکیل خواهد بود .
تبصره 2- اساسنامه موسسه خیریه بهداشتی درمانی به پیشنهاد موسسه مرکزی خیریه بهداشتی درمانی کشور و تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به تصویب مراجع ذیصلاح می رسد.

ب) سازمان مرکزی خیریه بهداشتی درمانی کشور که از تجمع دفاتر خدمات خیریه بهداشتی درمانی استان ها در تهران تاسیس می شود و دارای وظایف زیر است:
1-سیاستگذاری و برنامه ریزی ،هدایت و جذب مشارکت های مردمی در امر بهداشت ودرمان در قالب موسسات خیریه بهداشتی درمانی کشور در راستای سیاستها و برنامه ها و ضوابط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
2-تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشتی درمانی و ابلاغ آن به مؤسسات خیریه بهداشتی درمانی استانها.
3- نظارت بر نحوه عملکرد مؤسسات خیریه بهداشتی، درمانی منطبق با ضوابط و مقررات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
4- بررسی و اظهار نظر مشورتی در ارتباط با لغو موقت یا دائم پروانه مؤسسات خیریه بهداشتی، درمانی.

ج) ارکان سازمان مرکزی خیریه بهداشتی، درمانی کشور عبارتند از:
1- شورایعالی
2-رئیس شورا
3-دبیر شورا
4-کمیته های سیاستگذاری و برنامه ریزی
تبصره - نحوه فعالیت سازمان مرکزی خیریه بهداشتی،درمانی کشور مطابق اساسنامه مربوطه که پس از تأئید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تصویب مراجع صلاحیت دار می رسد خواهد بود.

ماده 7- تا زمانی که دفاتر خدمات خیریه بهداشتی، درمانی استانها و سازمان مرکزی خیریه بهداشتی درمانی کشور تأسیس نشده اند، دفتر فعلی خیریه بهداشتی درمانی مستقر در تهران وظایف مذکور در این آئین نامه را عهده دار خواهد بود.