ساختار معاونت
منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 8633
بازديدکنندگان امروز: 934
کل بازديدکنندگان: 5808552
بازديدکنندگان آنلاين: 5
زمان بارگزاري صفحه: 0.8892 ثانيه
پروانه تاسیس و بهره‌برداری
پروانه تاسیس و بهره‌برداری
ماده 8- مدارک و اطلاعات لازم برای بررسی تقاضای تاسیس موسسات خیریه بهداشتی درمانی:
1- اسامی هیأت مؤسس که یک یا چند نفر پزشک باید جزء ترکیب آنان باشد
2- تقاضای تأسیس با امضای مشترک هیأت مؤسس
3- ارائه پیش نویس اساسنامه پیشنهادی
4- تنظیم و امضای تعهد نامه رسمی مبنی بر قبول رعایت شرایط خاص در اداره و بهره برداری مؤسسه بصورت غیر انتفاعی
5- احراز توان اجرائی مؤسسین توسط دفاتر خدمات خیریه بهداشتی درمانی استانها.
تبصره- سایر مدارک و اطلاعات مربوطه با هماهنگی سازمان خیریه بهداشتی درمانی کشور و از طریق این سازمان توسط معاونت سلامت تهیه و به اطلاع مؤسسات خیریه بهداشتی درمانی کشور خواهد رسید.

ماده 9- درخواست تأسیس مؤسسات موضوع این آئین نامه از طریق دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی ذیربط به واحد صدور پروانه ها ارسال می گردد.

ماده 10- بررسی نهایی مدارک توسط واحد صدور پروانه های حوزه معاونت سلامت صورت می گیرد.

ماده 11- در صورت تکمیل بودن مدارک به ترتیب نوبت وصول تقاضا موضوع در کمیسیون قانونی مربوطه موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات 1367 مطرح و بر اساس رأی کمیسیون اقدام بعدی صورت خواهد گرفت.

ماده 12- در صورت تصویب کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ،مجوز و یا پروانه های مربوط به احداث یا بهره برداری و یا تاسیس صادر خواهد شد.

ماده 13- مجوز بهره برداری و یا پروانه تاسیس پس از معرفی مسئول فنی و تائید صلاحیت وی توسط کمیسیون قانونی مربوطه و تائید دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی ذیربط مبنی بر تکمیل امکانات و وسایل و تجهیزات و کارکنان فنی و اداری صادر می شود.