ساختار معاونت
منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 8207
بازديدکنندگان امروز: 975
کل بازديدکنندگان: 5811472
بازديدکنندگان آنلاين: 12
زمان بارگزاري صفحه: 0.9048 ثانيه
نحوه اداره و ضوابط مالی و اداری
نحوه اداره و ضوابط مالی و اداری
ماده 14- موسسات خیریه بهداشتی درمانی از نظر ضوابط و تخلفات مشمول ضوابط آئین نامه موسسه پزشکی مربوط خواهند بود.

ماده 15- نحوه اداره و ضوابط مالی و اداری موسسات خیریه بهداشتی درمانی بر اساس اصول ذیل خواهد بود :
1- موسسات موضوع این آئین نامه از نظر مالی باید به نحوی اداره شوند که در هر زمان موسسه به صورت غیر انتفاعی عام المنفعه باشد.
2- سربرگ ها و قبوض و اسناد مورد استفاده در اینگونه موسسات باید با نشان (آرم) و مشخصات موسسه خیره مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره-موسسات خیریه کشوری دارای آرم واحدی خواهند بود و می توانند در کنار آن آرم محلی نیز داشته باشند.
3-موسسه باید دارای دفاتر قانونی بوده و کلیه امور مالی در آنها درج شود و اسناد مربوطه در امور مالی موسسه متمرکز و نگهداری گردد.
4-حداکثر میزان تعرفه های موسسات خیریه بهداشتی درمانی برابر با تعرفه های مصوب موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی می باشد.
5- مراجعه کنندگان بی بضاعت به طور رایگان در اینگونه موسسات تحت مداوا و درمان و ارائه خدمات قرار خواهند گرفت .در مواردی که مراحعه کنندگان توان پرداخت حق العلاج به میزان تعرفه های مقرر را نداشته باشند.به میزان استطاعت از آنان حق العلاج و هزینه خدمات دریافت خواهد شد.

6- منابع مالی موسسات خیریه بهداشتی-درمانی عبارتند از :
- سرمایه گذاری اولیه موسسین
- درآمدهای حاصله از ارائه خدمات
- مشارکت و کمک های مردمی و موسسات خیریه
- عواید حاصله از صدقات و نذورات و خیرات

ماده 16- سازمان های بیمه گر ذیربط مکلف به عقد قرارداد همکاری خدمات درمانی با موسسات خیریه بهداشتی درمانی کشور می باشند .

ماده 17- مسئولین موسسات موضوع این آئین نامه موظفند اسناد و مدارک مالی را در هر زمان جهت بررسی در اختیار کارشناسان دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی و یا وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و کارشناسان دفاتر خیریه بهداشتی درمانی استان ها قرار دهند .