منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 9937
بازديدکنندگان امروز: 612
کل بازديدکنندگان: 5292936
بازديدکنندگان آنلاين: 8
زمان بارگزاري صفحه: 1.4040 ثانيه
ماده 4- وظایف مركز
ماده 4- وظایف مركز
قلمرو فعالیتهای مركز به شرح زیر است:

الف- فعالیتهای عمومی
1- آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیاز مددجویان (فرد -خانواده- جامعه )
2- بررسی و شناخت وضعیت سلامت (جسمی-روانی –اجتماعی و معنوی) مددجویان و درصورت لزوم ارجاع به موقع به مراكز بهداشتی ، درمانی و مؤسسات توانبخشی.
3- بازدید منزل و ارائه خدمات آموزشی ،مراقبتی- درمانی لازم در تمام مراحل (قبل از پذیرش بیماران و بعد از ترخیص از بیمارستان)
4- آموزش خود مراقبتی به بیماران/مددجویان به منظور پیشگیری از عوارض مربوطه.
5- انجام روشهای مراقبتی مجاز در قالب شرح وظایف رده های مختلف.
6- شناسائی مددجویان جامعه و ارجاع به موقع به مراكز بهداشتی درمانی و توانبخشی در زمان بازدید و پیگیری موارد مشخص.
7- آموزش ارائه خدمات مراقبتی -درمانی به منظور بازتوانی و نوتوانی مددجویان (كودكان معلول – معلولین جسمی و روانی ، سالمندان و ....)

ب) مسئولیتهای مدیریت مركز:
1- برنامه ریزی و سازماندهی براساس اهداف تعیین شده.
2- تامین و معرفی كاركنان پرستاری به متقاضیان دریافت خدمات پرستاری.
3- نظارت برچگونگی انجام فعالیتهای مركز
4- اجرای برنامه های آموزشی مستمر جهت ارتقاء كیفیت خدمات.
5- ارزشیابی برنامه های خدمات ارائه شده.
6- جمع آوری اطلاعات و ارائه آمار به مراجع ذیربط.
7- همكاری در انجام پژوهشهای كاربردی با محققین و پژوهشگران.
8 اجرای بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح در رابطه با وظایف مركز.
9- اعلام لیست و فهرست كاركنان مركز در ساعات مختلف كاری به دانشگاه یا دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه.
10- رسیدگی به شكایات بیماران و مراجع ذیصلاح و پاسخگویی به آنها.