منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 9492
بازديدکنندگان امروز: 676
کل بازديدکنندگان: 5384838
بازديدکنندگان آنلاين: 6
زمان بارگزاري صفحه: 1.0452 ثانيه
نظارت و سایر ضوابط
ماده 15- نظارت و ارزشیابی كلیه خدمات ارائه شده توسط این مركز در سراسر كشور به عهده دانشگاهها /دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه خواهد بود.

ماده 16- پس از كسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، حداكثر ظرف مدت یك سال مهلت مندرج در قرارداد تاسیس منعقده بین وزارت متبوع و متقاضیا ن باید مركز جهت ارائه خدمات آماده و قبل از شروع به كار مراتب را برای بازدید و تائید نهایی به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه كتبا" اعلام نماید و در صورت عدم آمادگی بنا به دلایلی، براساس مفاد قرارداد تاسیس عمل خواهد گردید.

ماده 17- تغییرات نام و محل مركز باید با هماهنگی دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و با موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی باشد. در این صورت پروانه جدید به نام و یا محل جدید صادر خواهد شد.

ماده 18- در صورت غیبت رئیس مركز به هر دلیل، مؤسس مركز موظف است فرد واجد شرایطی را برای جایگزینی نامبرده معرفی نماید.

ماده 19- در صورتی كه مؤسس یا مؤسسین به دلایل موجهی قصد تعطیل و انحلال مركز را داشته باشند مراتب با ذكر دلیل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه /دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی مربوطه گزارش نمایند.

ماده 20- تشكیل پرونده شامل ضبط مشخصات كامل بیمار یا مددجو، نام پزشك، نام پرستار، پیراپزشك و مراحل سیر بیماری، اقدامات انجام شده برای بیمار، بایگانی و نگهداری مدرك جهت هریك از گیرندگان خدمات الزامی است.

ماده 21- در ارائه خدمات پرستاری به بیماران و مددجویان رعایت طرح انطباق برای مركز الزامی است.