منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 9697
بازديدکنندگان امروز: 132
کل بازديدکنندگان: 5345514
بازديدکنندگان آنلاين: 11
زمان بارگزاري صفحه: 0.9360 ثانيه
تخلفات
ماده 22- درصورتی كه مؤسس یا مؤسسین مركز از ضوابط، مقررات و وظایف موضوع این آئین نامه تخطی نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد:
1- تذكر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط دانشگاه / دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط.
2- اخطار كتبی توسط دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط.
3- لغو پروانه تاسیس و تعطیل مركز به مدت یك تا 3 ماه بنا به پیشنهاد دانشگا ه /دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط و تصویب كمیسیون قانونی موضوع ماده 20
4- لغو پروانه تاسیس و تعطیل مركز به مدت سه ماه تا یك سال به پیشنهاد دانشگا ه / دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب كمیسیون قانونی موضوع ماده 20
5- لغو دائم پروانه تاسیس مركز به پیشنهاد دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب كمیسیون قانونی موضوع ماده 20 و عندالزوم اعلام آن به مراجع قضائی.

ماده 23- شرح وظایف و خدمات ارائه شده توسط این مراكز در ضمیمه آئین نامه پیوست می باشد.

این آئین نامه در 23 ماده و 2 تبصره و یك ضمیمه پیوستی درتاریخ 26/5/78 به تصویب رسید.