ساختار معاونت
منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 11176
بازديدکنندگان امروز: 968
کل بازديدکنندگان: 5811465
بازديدکنندگان آنلاين: 13
زمان بارگزاري صفحه: 0.8892 ثانيه
شرح وظایف
ماده 3- شرح وظایف:
1-3- حمل و نقل بیماران غیراورژانسی بصورت متمركز و مستقل و یا در قالب قرارداد با مراكز درمانی كشور، به منظور جابجایی بیمار بین مراكز درمانی شهری و یا بین شهری و از شهری به شهردیگر برابر مجوز خاص و صرفا" در محدوده فضای مجاز هوایی

تبصره 1) انتقال بیماران اورژانس از صحنه حادثه ( و موارد مشابه ) صرفا" بنا به درخواست مركزحوادث و فوریتهای پزشكی و معاونت درمان و داروی دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی توسط مراكزآمبولانس هوایی خصوصی صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 2) مراكز خدمات آمبولانس هوایی خصوصی به هیچ وجه حق حمل جسد را ندارند.

2-3- انتقال بیماران مرگ مغزی جهت اهداء عضو

3-3- ارسال لیست اسامی گروه آمبولانس هوایی و برنامه های اجرایی آتی و آمار فعالیتهای انجام شده مركز و شرح دقیق مسیرهای پرواز و زمان دقیق اجرای آن بهمراه لیست كامل بیماران و موارد انتقال یافته ، بطور هفتگی و ارائه به دانشگاه/دانشكده های علوم پزشكی و مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی حوزه محل استقرار و سایر نهادهای كنترل كننده كشوری و لشگری و انتظامی و اخذ مجوزهای موردی پرواز با ذكر دقیق اسامی افراد شركت كننده در هر مأموریت پروازی.

4-3- رعایت كلیه شئون اخلاقی و حرفه ای كاركنان و گروه پرواز و رعایت محرمانه بودن اطلاعات عملكرد و اطلاعات مربوط به بیماران و مصدومین انتقال یافته و عدم واگذاری اطلاعات به افراد حقیقی و حقوقی غیرمجاز.

5-3- اجرای مأموریت آمبولانس هوایی در این مراكز باید براساس درخواست مأموریت و برابرضوابط پرواز مجاز و طبق فرمهای مأموریت و مورد تائید مسئول فنی پزشكی و مسئول فنی ایمنی ومراقبت پرواز انجام پذیرد و هرگونه استفاده از این امكانات بر خلاف مفاد آئین نامه آمبولانس هوایی و یا تردد از فضاهای هوایی ممنوعه، اكیدا" مجاز نمی باشد.

6-3- در زمان بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه ملی و یا طبیعی و بحرانها و یا شرایط ویژه، این مراكز موظف به همكاری با دانشگاهها / دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ومركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی كشور و یا نهادهای معرفی شده توسط آنها می باشد.