ساختار معاونت
منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 12115
بازديدکنندگان امروز: 974
کل بازديدکنندگان: 5811471
بازديدکنندگان آنلاين: 12
زمان بارگزاري صفحه: 0.8424 ثانيه
تیم پزشكی آمبولانس هوایی
ماده 6- تیم پزشكی آمبولانس هوایی
1-6- تركیب تیم پزشكی: تیم پزشكی در هر پرواز با سطح خدماتCritical Care حداقل یک پزشك پروازی (Flight Physicion) بعلاوه یك نفر پرستار پروازی ( Flight Nurse)می باشد.

2-6- در صورتیكه وسیله نقلیه انتقال بالگردان تیپ كوچك(A) باشد و اقدام به انتقال كامل مصدوم برانكاردی با 6 نفر ظرفیت حمل باشد.(حضور حداقل یك نفر پزشك پروازی و یك پرستار پروازی با تجهیزات ثابت و پرتابل الزامی است.)
در صورتیكه وسیله انتقال، بالگردان تیپ بزرگ(B)باشد و اقدام به انتقال كامل مصدوم برانكاردی با 12 نفر ظرفیت محل باشد.( حضور حداقل یك پزشك پروازی ، 3 نفر پرستار پروازی با تجهیزات ثابت و پرتابل الزامی است.)
در صورتیكه وسیله انتقال ، هواپیما های تایپ كوچك باشد و اقدام به انتقال بیمار برانكاردی با حداكثر 2 نفر ظرفیت باشد. (یك پزشك پروازی و یك پرستار پروازی با تجهیزات ثابت و پرتابل الزامی است.)

3-6- صلاحیتهای مسئول پزشكی: مسئول پزشكی سرویس آمبولانس هوایی می بایستی از نظر مهارتها، دانش لازم، تجربه، دوره های آموزشی گذرانده شده در ارتباط با امداد و انتقال هوایی واجد مهارتهای لازم باشد.

4-6- هریك از اعضای تیم پزشكی پرواز می بایستی واجد شرایط فیزیكی و سلامت كامل جسمی و روحی برای انجام وظایف خود در پرواز بوده و گواهینامه مربوطه را از سازمان هواپیمایی كشوری دریافت نمایند.

5-6- نوع پوشش كلیه افراد گروه پروازی و امداد و نجات هوایی می بایستی با پوشش سرتاسری متداول در یگانهای پروازی یكسان باشد و نشانه مخصوص در روی بازو بسته بهمراه درج نام و نشان در كنار آن روی لباس قید شود.
(سردوشی خاص پروازی كه توسط اورژانس كشور تعیین می گردد به شرح زیر در قسمت مربوطه بر روی لباس فوق نصب می گردد.)
الف) برای پزشك متخصص و دارای مدرك (Flight Surgeon) سردوشی چهار خط به رنگ قرمز.
ب) پزشك عمومی پروازی سردوشی سه خط به رنگ قرمز
ج) پرستار پروازی سردوشی دو خط به رنگ قرمز
د) تكنیسین پروازی سردوشی یك خط به رنگ قرمز می بایستی مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره: در مورد پزشكان متخصص می بایستی روی برچسب مخصوصی در جلوی سینه نصب گردد.

6-6- می بایستی نام مركز بر روی لباس كاركنان و دردو طرف آمبولانسهای هوایی درج گردیده و از درج هرگونه پیام اضافه و تبلیغی نیز باید خودداری نمود.

7-6- مراكز خدمات آمبولانس هوایی موظفند جهت اجرای هرمأموریت هوایی برابر روال مجوز اخذ نموده و اجرای مأموریت صرفا" با حكم مأموریت و تائید هر دو مسئول فنی (پزشكی ایمنی و مراقبت پرواز)، مندرج در فرم مخصوص انجام پذیرد.

8-6- رعایت كلیه شئون فنی و اخلاقی و حرفه ای توسط كاركنان ضروریست و مسئول فنی موظف به حضورش در كلیه نوبتهای كاری و كنترل مركز بوده و مسئولیت پاسخگویی به امور و مشكلات محتمل در هر نوبت كاری بعهده آنها می باشد.

9-6- نظارت بر عملكرد درمانی و امداد و نجات مراكز خدمات آمبولانس هوایی بر عهده دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی و مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی كشور بوده و نظارت بر عملكرد غیرپزشكی بر عهده نهادهای ذیصلاح مورد اشاره در آئین نامه می باشد.