منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 7834
بازديدکنندگان امروز: 130
کل بازديدکنندگان: 5415429
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگزاري صفحه: 0.7956 ثانيه
فرمت تعهد محضري

 

 

 

تعهد نامه محضري

 

نام موسسه مطابق پروانه 

نام موسسه مطابق پروانه

این جانب آقای /خانم...........فرزند........به شماره شناسنامه ..........صادره از .......به شماره ملی ............به آدرس....................................................موسس/نماینده موسسین..........................باعنایت به نامه شماره 132831/2/ک مورخ 14/7/89مدیر کل محترم دفتر نظارت واعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی متعهد وملزم می باشم که حداقل 3ماه پیش از پایان مدت اجاره نامه فعلی........................نسبت به ارائه رضایت نامه مالک یا اجاره نامه معتبر اقدام نمایم و پس از پایان مدت اجاره درصورت عدم تمدید اجاره نامه ویا عدم رضایت مالک به ادامه فعالیت درمانی درمکان به آدرس  فوق علیرغم اعتبار پروانه موسسه موظف به معرفی مکان دیگر مطابق با ضوابط ومقررات وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ودانشگاه علوم پزشکی قم می باشم و هرگونه ضرر وزیان در موضوع فوق مورد قبول این جانب بوده وهیچگونه مسئولیتی برعهده دانشگاه علوم پزشکی قم نمی باشد .

 

   دانلود : tahod_mahzare.doc           حجم فایل 27 KB