منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 10666
بازديدکنندگان امروز: 239
کل بازديدکنندگان: 5299043
بازديدکنندگان آنلاين: 8
زمان بارگزاري صفحه: 0.8892 ثانيه
تعرفه دولتي

     شماره: ‌65155/ت46772 هـ

           تاريخ: 28/3/1390

 

جمهوري اسلامي ايران

رئيس جمهور

تصويب نامه هيئت وزيران

باسمه تعالي

«با صلوات بر محمد و  آل محمد»

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی،  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت رفاه و تامين اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و
 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه هاي رفاه و تامین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رييس جمهور و تاييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389 -  تصويب نمود:

 

1-     تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1390 به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف- ویزیت پزشکان در بخش سرپايي دولتی

1- ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی                      سی و هفت هزار                                (37000)   ریال

2- ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص                   چهل و چهار هزار و پانصد                     (44500)   ریال

3- ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان                پنجاه و چهار هزار و پانصد                     (54500)   ریال

4- ويزيت پزشكان فوق تخصص روانپزشك                      شصت و پنج هزار                               (65000)   ریال

 

ب- سهم پرداختی سازمانهای بیمه گر برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل (1.6) برابر،(1.45) برابر و (1.35) برابر نسبت به سهم آنان از بند (الف) و به شرح ذیل خواهد بود:

                                                                                                                                       (ارقام به ريال)

ویزیت

استادیار

دانشیار

استاد

متخصص

سهم سازمان

42000

سهم سازمان

45100

سهم سازمان

49800

سهم بیمه شده

13300

سهم بیمه شده

13300

سهم بیمه شده

13300

جمع کل

55300

جمع کل

58400

جمع کل

63100

فوق تخصص

سهم سازمان

51400

سهم سازمان

55300

سهم سازمان

61000

سهم بیمه شده

16300

سهم بیمه شده

16300

سهم بیمه شده

16300

جمع کل

67700

جمع کل

71600

جمع کل

77300

 

تبصره 1- سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد (30%) تعرفه های مصوب در جزء (الف)          می باشد.

تبصره 2- اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق می شود که به صورت تمام وقت درمراکز آموزشی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوطه را نداشته باشند.

تبصره 3- ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت می باشند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء (ب) بند (1) این تصویب نامه توسط سازمانهای بیمه گر قابل پرداخت است.

ج- ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی

ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز        شش هزار و هفتصد و پنجاه               (6750)  ریال

ضریب تعرفه داخلی ساير خدمات                                            چهارهزار و هشتصد و پنجاه                  (4850)  ریال

ضریب تعرفه بیهوشی                                                            سي و چهار هزار و پانصد                   (34500) ریال

ضریب تعرفه جراحی                                                             شصت هزار                                    (60000) ریال

ضریب تعرفه دندانپزشکی                                                       هزار و نهصد و پنجاه                         (1950)  ریال

ضریب تعرفه فیزیوتراپی                                                         دو هزار و سیصد                              (2300)  ریال

تبصره 1- در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، دو هزار و هفتصد (2700) ریال برای آنان اعمال خواهد شد.

تبصره 2- تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی، بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در بند (ج) این تصویب نامه تعیین می شود.

 

د) به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال 1390، پنج (5%) به تعرفه های مصوب سال 1389 اضافه خواهد شد. 

 

هـ) به سرجمع تعرفه های خدمات پرتو پزشکی بخش دولتی، برای سال 1390 پنج درصد (5%) به تعرفه های مصوب سال1389 اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی سه درصد (3%) رادیولوژی یازده درصد (11%)، اسکن ایزوتوپ پنج درصد (5%)، رادیوتراپی یازده درصد (11%)، سي تي اسكن سه درصد (3%) و MRI بدون رشد نسبت به سال گذشته باشد.

 

و) هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش دولتی، به شرح جدول ذیل مـی باشد:

 

                                                                                                                                                (ارقام به ريال)

درجه ارزشیابی بیمارستان

یک تختی (2 برابر سه تختی)

دوتختی (1.5 برابر سه تختی)

سه تختی وبیشتر

هزینه همراه در مراکز دولتی

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

تخت بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخش C.C.U

تخت بخش POST C.C.U

تخت بخش
 
I.C.Uجنرال، Ped ICU، RICU NICU،

BICU

یک

600,000

450,000

300,000

133,400

150,000

210,000

1,058,600

299,200

695,500

546,700

1,391,700

1,530,800

دو

480,000

360,000

240,000

113,400

120,000

168,000

846,900

239,400

556,400

437,400

1,113,400

1,261,400

سه

360,000

270,000

180,000

93,400

90,000

126,000

635,100

179,500

417,300

328,000

835,000

941,700

چهار

240,000

180,000

120,000

66,700

60,000

84,000

423,400

119,700

290,000

226,900

579,500

612,300

 

تبصره 1- پرداخت سازمانهای بیمه گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.

تبصره 2- تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، براساس میزان رشد سرفصل های خدمتی و جزئیات تعرفه های این مصوبه قابل محاسبه خواهد بود.

ز) دبیرخانه شورای عالی بیمه کشور موظف است اعداد اعلام شده در این تصویب نامه را تا دو رقم گرد نماید.

 

2-  فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال1390 به شرح زیر تعیین می شود:

الف-  فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری برای بخش دولتی ده درصد (10%).

ب فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی دولتی سی درصد (30%).

 

3- نرخ حق بيمه درمان در سال 1390 مطابق با مفاد بند (د) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور به شرح ذیل مي باشد:

الف: صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشكري

1) حق بیمه درمان خانوار هاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته در سال 1390 معادل پنج درصد حقوق و مزاياي مستمر تا سقف (2) برابر حداقل حقوق و دستمزد قانون كار به شرح ذيل تعيين مي گردد:

1-1- بيمه شده شاغل (65/1) درصد حقوق مبناي كسور و بازنشستگان و موظفين (4/1) درصد حقوق.

2-1- دستگاه اجرايي معادل سهم بيمه شده

3-1- مابقي به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (برنامه بيمه كاركنان دولت (30405) ذيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و برنامه بيمه خدمات درماني (30440) ذيل وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح)

2) حق بيمه درمان خانوار هاي شاغلين و بازنشستگان و موظفين دستگاه هاي اجرايي كه از بودجه عمومي دولت استفاده    نمي كنند به ترتيب: حق بيمه شاغلين (65/1) درصد حقوق مبناي كسور، حق بيمه بازنشستگان و موظفين (4/1) درصد و بقيه تا پنج درصد حقوق و مزاياي مستمر توسط دستگاه اجرايي حداكثر تا سقف (2) برابر حداقل حقوق مشمولين قانون كار مي باشد.

3) در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری باشند حق بیمه درمان موضوع این      تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می شود.

4)کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (30) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي توانند با پرداخت پنج درصد (2) برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

ب) حق بيمه خانوارهای روستاييان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي معادل پنج درصد حداقل حقوق قانون كار تعيين مي گردد كه صد در صد آن توسط دولت تامين مي گردد.

ج: حق بیمه افراد تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی، اخذ می گردد.

د) نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال 1390 برای سایر گروه ها (صندوق های بیمه ایرانیان، سایر اقشار «بنیاد شهید، طلاب، بسیجیان، دانشجویان، وکلا، نظام پزشکی و...»، عائله درجه (2) و (3) کارکنان وظیفه و اتباع بیگانه) برابر (94000) ریال به شرح ذیل تعیین می گردد:

1) سهم بیمه شدگان و دولت در صندوق بیمه ایرانیان هر یک معادل (50 % ) سرانه مصوب می باشد.

تبصره: در مورد گروه های نیازمند موضوع تبصره بند (2) تصويب نامه شماره 74515/ت40302ک مورخ 14/5/1387 میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه شده (مازاد بر پنجاه درصد) براساس دستورالعمل مشترک كه توسط كميته امداد امام خميني (ره)، صندوق بیمه خدمات درمانی كشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رييس جمهور تهیه می شود؛ تعیین       مي گردد. حداقل مشاركت خانوارهاي فوق از نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی معادل پانزده درصد(15%) مي باشد.

2) برای افراد تبعی درجه(2)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب از حقوق بیمه شده اصلی کسر می گردد.

3) برای افراد تبعی درجه (3) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق ها) معادل (9/2 ) مازاد برحق بیمه مصوب سالانه، از حقوق بیمه شده اصلی کسر می گردد.

4) شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان ذکورتا پایان سن بیست و دو سالگی (و در صورت ادامه تحصيل تا پايان سن بيست و پنج سالگي) و برای فرزندان اناث تا زمان ازدواج می باشد.

5) ادامه پوشش بیمه ای جهت آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (3) براساس ضوابط جاری هر سازمان بلا مانع است.

6) حق بیمه کارکنان وظیفه با پرداخت یک پنجم درصد سرانه و چهار پنجم آن توسط دولت تأمین می گردد.

7) اتباع بیگانه با پرداخت صد درصد حق بیمه سرانه مصوب تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

4- این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال 1390 لازم الاجرا می باشد.

 

                                                                                                             محمد رضا رحیمی

                                                                                                              معاون اول رييـس جمهور

 

   دانلود : dolati.pdf           حجم فایل 108 KB