منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 79066
بازديدکنندگان امروز: 674
کل بازديدکنندگان: 5109689
بازديدکنندگان آنلاين: 8
زمان بارگزاري صفحه: 2.1685 ثانيه
شماره تلفن های معاونت درمان

تلفن تماس: دفتر معاونت درمان ۰۲۵۳۷۷۰۳۰۴۲

مدیر نظارت و اعتبار بخشی ۰۲۵۳۷۷۰۰۶۸۰

رئیس  اداره نظارت بر درمان ۰۲۵۳۷۷۰۶۴۱۷

فاکس درمان ۰۲۵۳۷۷۲۲۰۷۳

تلفنهای شکایات ۳۷۷۰۶۴۸۵-۳۷۷۰۶۴۰۸

شماره های داخلی

دفتر معاونت درمان ۲۶۰

مدیر نظارت و اعتبار بخشی درمان 
۲۸۳

رئیس اداره نظارت بر درمان
/بهداشت محیط/ نظارت بر دندان پزشکی /۲۶۲


کارشناسان نظارت بر درمانگاه / اعتبار بخشی/ پرتو پزشکی/  ۲۶۷

 مدارک پزشکی / کارشناس مسئول نظارت بر درمان ۲۶۵

امور آزمایشگاهها  ۲۶۱

پزشک معتمد ۲۶۷

بایگانی ۲۷۶

مسئول دفتر  پرستاری ۲۶۶

کارشناسان پرستاری مامایی ۲۶۴

کارشناسان بیماریهای خاص / صدور پروانه / تغذیه ۲۵۳-۲۵۴

کارشناسان سوء مصرف مواد  ۲۵۶

ایمیل کارشناس درمانگاهها darmanghah@muq.ac.ir

ایمیل کارشناس مراکز ترک اعتیاد  :   nezarat.mmt@muq.ac.ir

آدرس سایت معاونت درمان : www.ta.muq.ac.ir

شماره پیام کوتاه : ۳۰۰۰۱۹۳۲


 ایمیل درمانگاههای عمومی و تخصصی

karimeh-ahlalbeit.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی کریمه اهل بیت

ale-mohammad.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی آل محمد

hazrat-abolfazl.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی حضرت ابوالفضل

quran-va-etrat.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی قران و عترت

amiralmomenin.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی امیرالمومنین

hazrat-mahdi.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی حضرت مهدی

ale-morteza.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی آل مرتضی

mehrad.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی مهراد

dey.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی دی

meraj.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی معراج

mosalla.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی مصلی

abu-reihan.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی ابوریحان

khatam.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی خاتم

arman.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی آرمان

aba-saleh.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی اباصالح

mehr.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی مهر

ghaem.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی قائم

pardisan.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی پردیسان

milad.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی میلاد

shafa.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی شفا

shahed.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی شاهد

farhangian.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی فرهنگیان

kanevadeh.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی خانواده

noor.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی نور

sayedo-shohada.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی سیدالشهدا

dr-gharazi.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی دکتر غرضی

boali.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی بوعلی

22bahman.pub@muq.ac.i درمانگاه عمومی 22بهمن

hazrat-zeynab.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی حضرت زینب

harami.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی حرمی

hazrat-masumeh.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی حضرت معصومه

emam-sadegh.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی امام صادق

khadameh-ahlebeit.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی خدمه اهل بیت

12farvardin.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی12 فروردین

hazrate-fatemeh.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی حضرت فاطمه

shahid-fatahi.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی شهید فتاحی

baghiyat-o-allah.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی بقیه اله

emam-sajad.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی امام سجاد

iranian.spec@muq.ac.ir درمانگاه تخصصی ایرانیان

shahid-hendovan.spec@muq.ac.ir درمانگاه تخصصی شهید هندویان

dr-tabatabae.spec@muq.ac.ir درمانگاه تخصصی دکتر طباطبایی

sepehr.spec@muq.ac.ir درمانگاه تخصصی سپهر

art.spec@muq.ac.ir مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی