لیست استانها و مراکزدانشگاهی ضرایب کا

امورمتخصصین

 

ردیف

استان

مراکز دانشگاهی

سایر شهرها ی استان

1

اذربایجان شرقی

تبریز = 75/1

اسکو= 25/1

بقیه شهرها=1

2

اذربایجان غربی

ارومیه =25/1

بقیه شهرها=1

3

اردبیل

اردبیل =1/25

بقیه شهرها=1

4

اصفهان

اصفهان = 75/1

فلاورجان,شاهین شهر,خمینی شهر = 5/1

بقیه شهرها=1

کاشان = 5/1

توابع =1

5

ایلام

ایلام  = 25/1

بقیه شهرها=1

6

بوشهر

بوشهر= 25/1

بقیه شهرها=1

7

تهران

تهران= 2

کرج,اسلامشهر وورامین = 5/1

بقیه شهرها=1

8

چهارمحال بختیاری

شهرکرد,فرخ شهر = 25/1

بقیه شهرها=1

9

خراسان جنوبی

بیرجند = 25/1

بقیه شهرها=1

10

خراسان رضوی

مشهد = 1/75

طرقبه = 25/1

بقیه شهرها=1

سبزوار= 25/1

توابع =1

11

خراسان شمالی

گناباد = 25/1

توابع =1

12

خوزستان

اهواز = 25/1

بقیه شهرها=1

13

زنجان

زنجان = 25/1

بقیه شهرها=1

14

سمنان

سمنان = 5/1

مهدیشهر = 25/1

بقیه شهرها=1

شاهرود = 25/1

توابع =1

15

سیستان وبلوچستان

زاهدان = 25/1

بقیه شهرها=1

زابل= 1

توابع = 1

16

فارس

شیراز= 75/1

مرودشت = 25/1

بقیه شهرها=1

فسا = 25/1

توابع =1

جهرم= 25/1

توابع =1

17

قزوین

قزوین= 5/1

بقیه شهرها=1

18

قم

قم = 5/1

توابع =1

       

19

کردستان

سنندج= 25/1

بقیه شهرها=1

20

کرمان

کرمان = 5/1

بقیه شهرها=1

رفسنجان = 25/1

توابع =1

21

کرمانشاه

کرمانشاه = 5/1

بقیه شهرها=1

22

کهکلویه وبویراحمد

یاسوج= 25/1

بقیه شهرها=1

23

گلستان

گرگان = 5/1

بقیه شهرها=1

24

گیلان

رشت = 5/1

لاهیجان وانزلی وفومن ورشت= 5/1

بقیه شهرها=1

25

لرستان

خرم اباد = 25/1

بقیه شهرها=1

26

مازندران

ساری= 5/1

نوشهروچالوس = 25/1

قائمشهر= 5/1

نکا = 5/1

بقیه شهرها=1

بابل  = 5/1

توابع =1

27

مرکزی

اراک= 5/1

ساوه= 25/1

بقیه شهرها=1

28

هرمزگان

بندرعباس = 5/1

کیش = 5/1

بقیه شهرها=1

29

همدان

همدان= 5/1

بقیه شهرها=1

30

یزد

یزد= 5/1

بقیه شهرها=1