ساختار معاونت
منو
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 13495
بازديدکنندگان امروز: 27
کل بازديدکنندگان: 6177718
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 1.1406 ثانيه
سرنسخه
سرنسخه
19- اندازه سرنسخه برای مؤسسات ، مطب ها و دفاتر کار موضوع این آیین نامه حداقل 15×10 cm و حداکثر (20×30) A4 می باشد.

20- محتوای سرنسخه (بصورت چاپی یا دست نویس) در مورد مطب ها و دفاتر منحصراً شامل مواردزیر است :
نام و نام خانوادگی (همراه با پیشوند دکتر در موارد دارای مدرک دکترا) (الزامی)
شماره نظام پزشکی عضویت (الزامی)
عناوین مندرج در پروانه مطب (الزامی)
نشانی و تلفن (الزامی)
دورنگار و Email و پایگاه اطلاع رسانی (web) (اختیاری)
ساعات پذیرش بیماران (اختیاری)
عناوین علمی دانشگاهی (اختیاری)
مندرجات فوق به زبان انگلیسی (اختیاری)

21- محتوای سرنسخه مؤسسات پزشکی و وابسته پزشکی بصورت چاپی یا دست نویس منحصراً شامل موارد زیر است :
نام و عنوان مؤسسه مطابق پروانه تأسیس (الزامی)
شماره پروانه و تاریخ تأسیس (الزامی)
نام و نشانه نهادی که مؤسسه به آن تعلق و وابستگی دارد (حسب مورد) (الزامی)
خدمات و بخش های تخصصی (مطابق پروانه تأسیس) (الزامی)
نشانه مؤسسه (در صورتی که نشانه ثبت رسمی شده باشد) (اختیاری)
تلفن و نشانی (الزامی)
دورنگار و Email و پایگاه اینترنتی (web) (اختیاری)
مندرجات فوق به زبان انگلیسی (اختیاری)

تبصره: اعضایی که به هر دلیل فاقد محل خاص اعم از مطب یا دفاترکار جهت اشتغال می باشند با کسب مجوز از سازمان نظام پزشکی محل از درج آدرس در سر نسخه معاف می باشند.