ساختار معاونت
منو
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 12796
بازديدکنندگان امروز: 67
کل بازديدکنندگان: 6186938
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 1.2031 ثانيه
فصل اول (کلیات)
فصل اول (کلیات)
ماده 1- دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صادر کننده پروانه تأسیس مطب، موظفند مندرجات این دستورالعمل را به نحو مقتضی به اطلاع صاحبان پروانه مطب برسانند تا نسبت به تطبیق خود با ضوابط دستور العمل اقدام نمایند.

ماده 2- مطب به محلی اطلاق می گردد که پزشک دارای پروانه تأسیس مطب در آن به تشخیص بیماری و ارایه درمان اشتغال دارد دراین محل بیماران، خدمت سرپایی تشخیص و درمانی را دریافت کرده و درصورت نیاز به تحت نظر یا بستری بودن به درمانگاه و یا بیمارستان ارجاع می شوند.

تبصره1- انتخاب عناوین مجعول برای تابلو مطب نظیر انستیتو، موسسه، مرکز، مطب شبانه روزی و نظایر آن ها به هر شکل و عنوان ممنوع می باشد.
تبصره 2- ساختمان یا مجتمع پزشکان به مجموعه ای از مطب های پزشکان اطلاق می گردد که هر پزشک بطور مستقل به معاینه و مداوای بیماران می پردازد و ساختمان پزشکان موسسه پزشکی محسوب نمی گردد.
تبصره3- به کاربردن عناوینی مانند درمانگاه ،کلینیک ،پلی کلینیک،موسسه پزشکی برای ساختمان و مجتمع پزشکان ممنوع می باشد .
تبصره4- تابلوی کلیه پزشکان شاغل در این گونه مجموعه ها باید برابر ضوابط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی در محل مناسب و در معرض دید نصب گردد.

ماده 3- فروش و تحویل هر گونه دارو ،ملزومات و تجهیزات پزشکی در مطب ممنوع می باشد.
تبصره- مصرف داروهای اورژانس در موارد فوریت های پزشکی و استفاده از ملزمات و تجهیزات پزشکی در درمان های سرپایی و سایر اقدامات مجاز در مطب ،به عنوان مواد مصرفی خدمات پزشکی تلقی شده و مشمول ضابطه فوق نمی باشد.

ماده 4- تعداد و شرایط کارکنان یک مطب باید متناسب با خدمات مجاز در مطب باشد.

ماده 5- ساعات فعالیت در مطب بنا به زمان فعالیت هر پزشک به نحو مقتضی مشخص و اعلام گردد.

ماده 6- انجام خدمات تزریقات و پانسمان در مطب ، پس از اخذ مجوز قانونی مربوط بلامانع است.

ماده 7- انجام اقدامات تشخیصی یا درمانی که طبق ضوابط و مقررات باید در موسسه پزشکی مربوطه انجام گیرد و انجام اعمال غیرمجاز ،مطرح در مصوبه 6/10/55 هیات مدیره نظام پزشکی ،در مطب ممنوع است.

ماده 8- در مطب هایی که تزریقات ، پانسمان ،جراحی های سرپایی با معاینات زنانگی به عمل می آید، واکسیناسیون کلیه افرادی که به نحوی با بیمار یا وسایل و تجهیزات پزشکی ارتباط دارند برعلیه بیماری هپاتیت B الزامی است و حفظ سوابق واکسیناسیون با مصونیت جهت ارائه به بازرسین ضروری می باشد.

ماده 9- هر مؤسس مطب دندانپزشکی موظف است تا مطب را منطبق با مفاد آئین نامه تأسیس و موضوع را به دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعلام نمایند:
تبصره 1- مطب هایی که تا کنون تأسیس شده اند نیز مشمول ضوابط این دستورالعمل می باشند.
تبصره2– در صورت عدم تطابق شرایط مطب با هر کدام از مقررات ، اقدامات اصلاحی ظرف مدت سه ماه پس از بازدید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه باید انجام پذیرد.

ماده 10- چنانچه ضوابط تعیین شده در این آئین نامه پس از بازدید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه وانقضای موعد مقرر (قید شده در تبصره2 ماده 9) رعایت نگردد ،به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:
الف- تذکر شفاهی با قید موضوع درصورت جلسه بازرسی محل،توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و تعیین زمان توافقی بین صاحب پروانه و بازرس دانشگاه برای انجام اصلاحات لازم بین یک الی شش ماه
ب- اخطار کتبی و تعیین مهلت نهایی برای انجام اصلاحات توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و انعکاس به سازمان نظام پزشکی محل جهت پیگیری موضوع و اعلام نتیجه به دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی مربوطه.