ساختار معاونت
منو
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 10568
بازديدکنندگان امروز: 605
کل بازديدکنندگان: 6183977
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 1.1406 ثانيه
فصل دوم- تعاریف
فصل دوم- تعاریف
ماده2 - عبارات و اصطلا‌حات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف_ قانون مدیریت پسماندها: منظور قانون مدیریت پسماندها_ مصوب 1383- می باشد.
ب_ سازمان: سازمان حفاظت محیط ‌زیست.
پ_ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
ت_ پسماندهای پزشكی ویژه: به کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراكز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراكز مشابه كه به دلیل بالا‌ بودن حداقل یكی از خواص خطرناك از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتغال‌، خورندگی و مشابه آن كه به مراقبت ویژه (مدیریت خاص) نیاز دارند، گفته می‌شود.
ث_ چهار دسته اصلی پسماند پزشكی: 1_ پسماند عفونی 2_ پسماند تیز و برنده 3_ پسماند شیمیایی و دارویی 4_ پسماند عادی.
ج_ بی‌خطرسازی: اقدام‌هایی كه ویژگی خطرناك بودن پسماند پزشكی را رفع نماید.
چ_ سایر تعاریف مندرج در این ضوابط همان تعاریف قانون و آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها خواهد بود.