آیین نامه مربوط به اعمال غیر مجاز در مطب ها
(مصوب 6/10/1355 هیات مدیره نظام پزشکی مرکز)

انجام اعمال زیر در مطب های پزشکی و دندانپزشکی ممنوع است:
1-کلیه اعمالی که با بیهوشی عمومی توام باشند، همچنین اعمالی که آنستزی لازم داشته باشند.
2-اعمالی که برای اجرای آن باز کردن حفره شکمی الزامی باشد (من جمله انواع فتق ها)
3-اعمال جراحی روی استخوان های بزرگ و طویل بدن
4-اعمال جراحی داخل قفسه صدری کاتتریسم قلب و عروق
5-اعمال جراحی روی عضلات، اوتار، اعصاب و عروق مگر در مواقع اورژانس
6-اعمال جراحی دستگاه های تناسلی و مجاری ادراری، گذاردن فور سپس زایمان های غیر طبیعی و طبیعی
7-کلیه اعمال جراحی روی ستون فقرات و مغز و نخاع و داخل جمجمه
8-اعمال جراحی وسیع استخوان های فک و صورت و داخل دهان و حلق (من جمله شکاف سقف دهان و لب شکری، لوزتین و آدنوئید و سینوس ها)
9-بیوپسی انساج داخل مری، تراشه، برونش ها، روده ها، مثانه، کبد و طحال
10-عمل کاتاراکت ،گلوکوم، پارگی شبکیه، تومورهای حفره حدقه چشم و استرابیسم
11-عملیات وسیع گوش میانی و داخلی از قبیل تمپانوپلاستی و غیره
12-عمل جراحی استئوسنتز در شکستگی های فکین
13-بیرون آوردن کیست و تومورهای عمیق استخوانی فکین
14-رزکسیون فک
15-رزکسیون کندیل فک
16-رزکسیون زبان
17- عمل جراحی باز در آرچ زیگما
18-جراحی و ترمیم شکاف مادر زادی سقف دهان و لب شکری
19-بریدن و برداشتن غده بزاقی
20-جا انداختن در رفتگی قدیمی مفصل گیجگاهی فکی
21-عمل جراحی روی عصب دندانی تحتانی
22-بیرون آوردن ریشه قدیمی و جسم خارجی از سینوس که جراحی سینوس است