جمع‌آوری
- وقتی سه‌چهارم ظروف و کیسه‌های پلاستیکی پر از پسماند‌ شد پس از بستن درب‌ آن‌ها، باید آن‌ها را برداشت.
- پسماند‌ها باید همه روزه (یا در صورت لزوم چند بار در روز) گرد‌آوری شوند و به محل تعیین‌شده برای انباشتن پسماند‌ها حمل شوند.
- هیچ کیسه محتوی پسماند نباید بدون داشتن بر چسب و تعیین نوع محتوای کیسه از محل تولید خارج شود.
- برچسب باید دارای مشخصاتی از قبیل (تاریخ تولید، نام بخش، نوع زباله و ...) باشد.
- باید به جای کیسه‌ها و ظروف مصرف شده، بلافاصله کیسه‌ها و ظروف از همان نوع قرار داده شود (این کیسه‌ها و ظروف در هر جایی که پسماند تولید می‌شود به آسانی توزیع شوند).
- سطل‌های زباله پس از خارج کردن کیسه پرشده بلافاصله شستشو و ضد عفونی گردند.

فایل ها