حقایقی در مورد اهدا اعضا
• تنها راه ادامه حیات برای بیماران با نارسایی پیشرفته قلب، ریه وکبد پیوند عضو می باشد.
• بهترین درمان برای بسیاری از بیماران با نارسایی پیشرفته کلیه پیوند کلیه می باشد.
• میزان موفقیت پیوند وبقای آن هرساله روبه افزایش است .
• بیماران زیادی در انتظار دریافت اعضای پیوندی می باشد.

آیا تاکنون در مورد اهداء عضو فکر کرده اید؟
تصمیم گیری درمورد اهداء عضو موضوعی کاملا خصوصی و شخصی است . شما می توانید در هر مرحله از زندگی خود تصمیم خود را تغییر دهید. این قسمت جهت یاری رساندن به شما در پاسخگویی به سوالات شایعی که در این زمینه پرسیده می شود تنظیم گردیده است. اگر شما تصمیم به اهدا عضو پس از مرگ دارید، مناسب است خانواده خود رانیز از این تصمیم آگاه نمایید.

چرا اهداء عضو مهم است؟
اهدا اعضا می تواند نجات بخش جان بیماران، حافظ سلامت وایجاد امیدواری به شروع زندگی جدید باشد.

پیوند اعضا تا چه اندازه باموفقیت همراه است؟
پیوند از موفق ترین و پذیرفته شده ترین روشهای درمانی در بیماران با نارسایی پیشرفته اعضا می باشد .این واقعیت به دلیل پیشرفت در تکنیک جراحی پیوند و ارائه داروهای جدید جلوگیری کننده از رد پیوند است. میزان موفقیت پیوند در اعضای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی بستگی دارد.

چه کسی می تواند اهدا کننده عضو باشد؟
هرکس و در هر سن می تواند پس از مرگ اهدا کننده عضو یا نسج باشد. سلامت اهدا کننده مهم ترین عامل است. شرایط پزشکی شما در زمان مرگ تعیین کننده قابلیت شما در اهداء عضو خواهد بود.
اعضای اهدایی اهدا کنندگان عضو معمولا از افرادیست که دچار مرگ مغزی شده اند. مرگ مغزی توسط متخصصین و پزشکان که عضو گروه پیوند نیستند، اعلام می شود. اهدا عضو در صورت تأیید مرگ مغزی و رضایت متوفی در زمان حیات (وصیت - کارت اهدا اعضا پس از مرگ) یا رضایت بستگان وی انجام می گیرد.
برای اعضایی مانند کلیه و قسمتی از کبد، عضو اهدایی می تواند از افراد زنده گرفته شود.

بافت (نسج)
هر فرد سالمی پس از مرگ بدون توجه به علت مرگ می تواند در صورت سلامت، اهدا کننده نسج باشد.

آیا تصمیم من در خصوص اهداء عضو تأثیری در کیفیت مراقبتهای پزشکی در زمان حوادث خواهد داشت؟
خیر، اهداء عضو تنها در صورتی که اقدامات حیات بخش برای نجات جان شما موفقیت آمیز نباشد، صورت می گیرد. جهت اطمینان کامل پزشکان معالج شما و پزشکان تأیید کننده مرگ مغزی از پزشکان گروه پیوند و برداشت عضو کاملا متفاوتند.

کدامیک از اعضا و نسوج قابل اهدا هستند؟
یک اهدا کننده می تواند با اهدا عضو زندگی را به تعداد زیادی از بیماران که در انتظار پیوند عضو هستند بازگرداند همچنین اهداء نسوج در بازگرداندن سلامتی به بیماران نیازمند پیوند نسج نقش مهمی دارد. حتی تا 48 ساعت پس ازمرگ می توان با اهداء نسوج بیماران را از رنج و معلولیت نجات داد.
اعضای قابل اهدا: ریه ها، کبد، لوزالمعده، قلب، کلیه ها، روده
نسوج قابل اهدا: قرنیه، استخوان، سیاهرگ، غضروف، دریچه های قلبی، پوست، تاندون، لیگامان، مغز استخوان (در زمان حیات)

چگونه می توان پس از مرگ اهدا کننده عضو باشیم؟
به یکی از راههای زیر میسر است، اما بهتر است هر سه روش مد نظر قرار گیرد:
- با مراجعه به مراکز ذیربط و صدور کارت اهداء اعضا پس از مرگ
- قید در وصیت نامه قانونی
- آگاه کردن خانواده در زمان حیات و ترغیب آنان به رضایت از این کار پس از مرگ

اعضا و نسوج اهدایی بر چه اساس به بیماران پیوند خواهد شد؟
انتخاب مناسب ترین گیرنده پیوند بر اساس معیارهای علمی انطباق بافتی و شرایط طبی گیرندگان صورت می گیرد.

دیگر اطلاعات مهم
پس از مرگ در صورت وجود کارت اهداء اعضا یا قید در وصیت نامه قانونی با رضایت بستگان بررسی های لازم در ارتباط با سلامت اعضای اهدایی صورت می گیرد. اهداء عضو هیچ هزینه ای برای اهدا کننده ایجاد نمی کند. هیچ تغییر ظاهری پس از اهداء اعضا در جسد ایجاد نمی شود. مراجع عظام تقلید اهداء عضو و پیوند بیماران نیازمند اعضا را جایز شمرده اند. اهداء عضو بر اساس قانون «پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» مصوب 17/1/79 مجلس شورای اسلامی امری قانونی است.
پس از هر حادثه کلیه تلاشها و اقدامات طبی جهت حفظ سلامت و احیاء شما صورت می گیرد و تنها پس از بررسی های همه جانبه و موشکافانه توسط گروههای پزشکی، مرگ مغزی شما اعلام می گردد. هیچگونه ارتباط مالی بین اهداکننده و گیرنده وجود نخواهد داشت.

نحوه تهیه کارت اهداء عضو پس از مرگ چگونه می باشد؟
علاقمندان می توانند جهت تهیه کارت به یکی از نشانی‌های زیر مراجعه نمایند:
1 – دانشگاه علوم پزشکی قم واقع در خیابان ساحلی، طبقه اول، معاونت درمان، دفتر امور پرستاری، شماره های تماس : 7714890-0251
2 - بیمارستان نکوئی – هدایتی واقع در خیابان طالقانی، دفتر پرستاری، شماره های تماس: 7118241 -0251 و 7118238-0251
3- این واحد همچنین در نظر دارد امکان ثبت نام اینترنتی علاقمندان را در آینده ای نزدیک فراهم آورد انشاءا...

با اهداء عضو، شما نجات دهنده جان همنوعان نیازمند اعضای پیوندی خواهید بود.