شرایط متقاضیان
ماده4: متقاضیان واجد شرایط تاسیس واحد، شامل گروه های زیر می باشند:
1-4 کلیه پزشکانی که دارای پروانه مطب معتبر محل می باشند.

2-4 کلیه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی و مقاطع بالاتر رشته های پرستاری ، مامائی ، اطاق عمل ، بیهوشی و فوریتهای پزشکی که طرح و تعهدات قانونی خود را انجام داده باشند.

3-4 کلیه افرادی که دارای مدرک پزشکیاری بوده و حداقل 3 سال سابقه کار مورد تائید معاونت داشته باشند. تبصره: در خصوص کادر نیروهای مسلح داشتن سمت پزشکیاری که به تایید بالاترین مقام سازمان مربوطه رسیده باشد معادل مدرک پزشکیاری محاسبه خواهد شد .

4-4 دارندگان دیپلم بهیاری و مددیاری پزشکی که تا تاریخ ابلاغ این آئین نامه دوره سه ساله آموزش و پرورش را گذرانده و مدرک دریافت نموده اند و حد اقل 3 سال سابقه کار در مراکز درمانی و اورژانس که به تایید معاونت رسیده باشد را ارائه نمایند.

5-4 کاردانهای بهداشت عمومی (با گرایش مبارزه با بیماریها) و مقاطع بالاتر که دوره آموزشی تزریقات و پانسمان را در مراکز مورد تایید معاونت گذرانده و 3 سال سابقه کار مورد تایید معاونت مربوطه در مراکز درمانی و اورژانس دارند.

ماده 5 : شرایط و مدارک لازم
1-5 : شرایط و مدارک لازم جهت پزشکان:
1-1-5 تکمیل فرم درخواست
2-1-5 پروانه مطب معتبر محل
3-1-5 ارائه تائیدیه معاونت درمان مبنی بر دائربودن مطب
4-1-5 گواهی عدم اعتیاد
5-1-5 گواهی صحت با آزمایشهای هپاتیت HIV, B,C
6-1-5 ارائه تصویر مصدق کارت ملی

2-5 : شرایط و مدارک لازم جهت پزشکان و پیرا پزشکان متقاضی واحد:
1-2-5 - تکمیل فرم درخواست مشترک
2-2-5 - ارائه پروانه دائم (در مورد رشته هایی که پروانه دار هستند.)
3-2-5 - گواهی پایان طرح و تعهدات قانونی یا معافیت از آن
4-2-5 -گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت از آن
5-2-5- گواهی عدم اعتیاد
6-2-5-گواهی صحت با آزمایشهای هپاتیت HIV, B,C
7-2-5- ارائه تصویر مصدق کارت ملی
8-2-5- ارائه عدم سوء پیشینه کیفری

فایل ها