فصل چهارم) ضوابط بهداشتی
ماده 8 :رعایت کلیه ضوابط و دستور العمل های بهداشتی منجمله موارد ذیل الزامی است:
1-8- جمع آوری ، نگهداری ، انتقال و دفع مناسب زباله های آلوده ، تیز و برنده
2-8- ارائه قرارداد جهت دفع زباله های عفونی با مراکز درمانی که دارای سیستم دفع مناسب زباله بهداشتی باشند .
3-8- وجودneedle clipper و فورسپس جهت جدا نمودن تیغ جراحی از scalples
4-8- وجود Saftey Boxجهت جمع آوری ، نگه داری و دفع سر سوزن و سایر اشیاء تیز و برنده (آنژیوکت ، بیستوری ، لانست ، اسکالپ وین ، ویالهای شکسته و ... )

5-8- سطل زباله در دار مقاوم به آب و مواد ضد عفونی کننده
6-8- وجود سینک دو لنگه در اطاق تزریقات و پانسمان
7-8- دیوارهای اطاق پانسمان و تزریقات تا سقف کاشی کاری ، با رنگ کاملا روشن ، سالم ، بدون درز و شکاف و ترک خوردگی
8-8- سقف سالم ، بدون درز ، شکاف و ترک خوردگی با رنگ روشن و قابل شستشو

9-8- وجود نور کافی در حد قابل قبول برای شستشو ، پانسمان و تزریق
10-8- کف قابل شستشو ، صاف و بدون تورفتگی و دارای شیب مناسب به سمت فاضلاب و مجهز به کفشوی سیفون دار (شتر گلو )
11-8- تفکیک زباله های عفونی از غیر عفونی و محل نگهداری آنها و نیز دفع زباله های عفونی در کیسه های زرد رنگ مقاوم و ضد نشت دارای برچسب که محل نگهداری موقت آنها نیز با حجم کافی و ابعاد مناسب و قابل ضدعفونی کردن و شستشو باشد
12-8- تهویه مناسب

13-8- استفاده از ملحفه های یکبار مصرف یا رول کاغذی برای روی تخت های تزریق
14-8- استفاده از روپوش تمیز ، ماسک و دستکش یکبار مصرف و عینک محافظتی
15-8- وجود اتاقک تی شویی به ابعاد 5/1 متر مربع با کف مقاوم ، قابل شستشو ، کاشی کاری یا سرامیک تا زیر سقف ، مجهز به شیر مخلوط آب گرم و سرد و تی آویز و حوضچه ، کفشوی فاضلاب رو با عمق 60 سانتی متر یا تی شوی پرتابل
16-8- مسولیت کلیه امور بهداشتی واحد و رعایت ضوابط بهداشتی طبق ضواط و دستورالعملهای مربوطه به عهده پزشک و فرد دارای مجوز خواهد بود.

ماده 9: انجام واکسیناسیون جهت حفاظت در برابر هپاتیت B براساس آئین نامه ضوابط مطب برای کارکنان واحد الزامی است .

فایل ها