مدارک مورد نیاز مشمولین طرح ضریب کا

 

 

  1. -      سند تعهد محضری
  2. -      گواهی مشمولین طرح
  3. -      مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی)
  4. -      گواهی پایان خدمت برای اقایان