مقررات خاص مطب دندانپزشکان
رعایت مقررات مربوط به مطب ها و درمانگاههای دندانپزشکی مصرح در بندهای ذیل به منظور حفظ سلامت جامعه و همچنین ممانعت از انتقال بیماری ها الزامی است.

ماده 39-هر فردی که براساس مصوبات قانونی مجاز به معاینه و درمان بیماری های دندان ،لثه و فک و دهان است موظف به رعایت تمامی موارد این فصل می باشد.

ماده40-رعایت تمامی موارد مربوط به مقررات عمومی مطب ها و درمانگا ههای دندانپزشکی الزامی است.

ماده 41- اتاق کار دندانپزشک باید دارای نور و تهویه مناسب بوده و حداقل فضای لازم جهت اتاق کار 12 متر برای هر یونیت می باشد و محل نصب آن می بایست به نحوی باشد که پس از قرارگیری کابینت ها و سایر ملزومات به منظور جلوگیری از آلودگی محیط اطراف حداقل به شعاع یک متر در اطراف یونیت فضای باز وجود داشته باشد.

ماده 42- در اتاق کار دندانپزشکی نصب دستشویی با رعایت شرایط مندرج در ماده شماره 14 الزامی است و ترجیحاً شیر دستشویی از نوع آرنجی یا پدالی یا خودکار (اتوماتیک) باشد.

ماده 43 -در صورتی که در مطب قالب ریزی انجام می گیرد،می بایستی برای این کار اتاق مجزا در نظر گرفته شود.

ماده 44- کمپرسور یونیت که دارای صدا و ارتعاش است باید خارج از اتاق کار دندانپزشک نصب شود و رعایت اصول ایمنی در نصب و نگهداری آن رعایت گردد. به منظور بالا بردن کیفیت خدمات دندانپزشکی بهتر است کمپرسور بدون روغن باشد.

ماده45-حداقل تجهیزات ضروری جهت مطب دندانپزشکی شامل یونیت استاندارد و اینسترومنت و کمپرسور، کابینت ها، اتوکلاو، فور، دستگاه آمالگاماتور و کپسول اکسیژن و ست احیا و داروهای دندانپزشکی اورژانس دارای تاریخ مصرف می باشد.

ماده 46- وجود دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال در مطب های دندانپزشکی با رعایت اصول حفاظت در برابر اشعه بلامانع است.
تبصره- در مواردی که در مطب اقدام به درمانهای کانال ریشه یا جراحی ریشه های نهفته و دندانهای نهفته صورت می گیرد ،وجود دستگاه رادیوگرافی الزامی است.

ماده 47- با توجه به فقدان علایم بالینی در بسیاری از بیماریهای قابل انتقال (نظیر هپاتیت و ایدز)، رعایت کلیه اصول کنترل عفونت در مورد تمام بیماران دندانپزشکی بر اساس دستور العمل صادره از سوی ادراه سلامت دهان و دندان الزامی است.

ماده 48- واکسیناسیون کلیه کارکنان شاغل در مطب شامل دندانپزشک ،دستیار و افرادی که به نحوی با بیمار یا وسایل و تجهیزات دندانپزشکی ارتباط دارند بر علیه بیماری هپاتیت الزامی است و حفظ سوابق واکسیناسیون یا مصونیت جهت ارائه به بازرسین ضروری است.
تبصره- پرسنل شاغل در مطب دندانپزشکی (دستیار، منشی و کسانی که به نحوی با لوازم وتجهیزات دندانپزشکی سروکار دارند) باید کارت واکسیناسیون و کارت بهداشتی داشته باشند.

فایل ها